+48 513 713 176

Całkowity koszt pożyczki – ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Całkowity koszt pożyczki

Całkowity koszt pożyczki  – co zawiera? Co składa się  na koszt pożyczki? Jaki jest koszt pożyczki? Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Pożyczka pozabankowa to popularny produkt na rynku finansowym. Jest dostępna praktycznie dla każdego, nawet dla osób zadłużonych.

Sytuacja, w której potrzebne są dodatkowe pieniądze może przytrafić się każdemu. Pożyczkobiorca powinien  jednak mieć świadomość kosztów, jakie generuje zaciągnięte zobowiązanie  finansowe oraz wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na jego ostateczną wysokość.

Niespodziewane wydatki często zmuszają do poszukiwania finansowego wsparcia.  Od wysokości potrzebnej kwoty zależy, czy będzie to chwilówka, czy pożyczka na raty. Niezależnie od tego, jakiej oferty poszukujesz – pierwszej, darmowej chwilówki, pożyczki na dowód lub pożyczki bez BIK ( w przypadku  negatywnej historii kredytowej) musisz wiedzieć, że poniesiesz dodatkowe opłaty, m.in. wynikające z obsługi pożyczki.

Całkowity koszt pożyczki
Całkowity koszt pożyczki

Jakie elementy wpływają na całkowity koszt pożyczki, ile ostatecznie zapłacisz za udzieloną pomoc finansową?

Koszt pożyczki – co to jest?

Jako całkowity  koszt pożyczki należy rozumieć wszystkie opłaty, którymi zostanie obciążony klient w związku z kosztami,  jakie naliczy  pożyczkodawca ( bank lub instytucja pozabankowa )  w zamian za udzieloną pożyczkę.

Klient podpisując umowę pożyczki akceptuje jej warunki i zobowiązuje się  do uregulowania wszystkich  związanych z nią opłat.

Całkowity koszt pożyczki – co się na niego składa?

Decydując się na jakikolwiek kredyt lub pożyczkę należy pamiętać o czynnikach, które decydują o ich całkowitym koszcie, czyli realnie wpływają na wysokość zobowiązań do spłaty:

  Pożyczka pozabankowa – czy dostanie ją każdy?

Opłata przygotowawcza

Jest to cena wszystkich przygotowań i operacji, jakie musi zrealizować pożyczkodawca zanim  udzieli kredytu lub pożyczki. W skład tej opłaty wchodzi np. analiza zdolności kredytowej wnioskodawcy, przygotowanie dokumentów i umowy. W niektórych firmach pobiera się np. opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Opłatę przygotowawczą uiszcza się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i tylko jednorazowo. Jeśli spotkasz się z jakimiś odstępstwami od tej reguły, to radzimy przyjrzeć się bliżej firmie oferującej pożyczkę – być może masz do czynienia z nieuczciwą praktyką.

Kapitał

Kapitał stanowi pożyczona kwota.

Prowizja pożyczkodawcy

Prowizja jest opłatą, którą pożyczkobiorca płaci pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki. Ustalana jest procentowo od wysokości kapitału
i opłaca się ją albo w całości  jednorazowo albo  w ratach ustalonych do spłaty zobowiązania.

Oprocentowanie

Jest kosztem związanym ze spłatą pożyczki. Oprocentowanie jest stałe klub zmienne, a jego maksymalną  wysokość określają odpowiednie przepisy prawne.

Opłata za weryfikację wnioskodawcy

Kolejna, aczkolwiek niewysoka, opłata dodatkowa. Jej celem jest sprawdzenie wierzytelności pożyczkobiorcy, a polega na tym, że musi on dokonać choćby niewielkiej, symbolicznej wpłaty na konto pożyczkodawcy, aby ten mógł dokonać weryfikacji potencjalnego klienta.

Odsetki

Odsetki są kosztem naliczanym klientowi za dysponowanie pożyczoną kwotą i ustala się je w ratach stałych lub malejących. Wysokość odsetek zależy  m.in. od:

  • wysokości kapitału
  • stopy procentowej
  • czasu trwania umowy.

Ubezpieczenie pożyczki

Ubezpieczenie zobowiązania  jest narzędziem zabezpieczającym  jego spłatę. Zabezpiecza obie strony umowy, z reguły jest obowiązkowe, ale nie zawsze.

Opłata administracyjna

Obecność tej opłaty  uzależniona jest od polityki wewnętrznej instytucji finansowej i jej wymagań. Przykładowo – są firmy pobierające opłatę za przekazanie środków bezpośrednio do ręki klienta lub naliczają opłaty za   bieżącą obsługę pożyczki np. monitorowanie wpłat ratalnych.

Całkowita kwota pożyczki a całkowity koszt pożyczki – czym się różnią?

Decydując się na jakiekolwiek wsparcie finansowe warto pamiętać, że całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota pożyczki to zupełnie inne kwoty.  Posiadanie choćby minimalnej wiedzy w zakresie finansów oraz znajomość różnic między poszczególnymi pojęciami pozwoli na uniknięcie kłopotów i  nieplanowanych wydatków.

  Pożyczki bez BIK w domu klienta dla zadłużonych

Całkowita kwota pożyczki jest sumą, którą otrzymujemy od pożyczkodawcy. Jej wysokość uzależniona jest od firmy, do której występujemy o wsparcie finansowe.  Instytucje pozabankowe przeważnie proponują kwoty dużo niższe, niż ma to miejsce w przypadku banków udzielających  bardzo wysokich kredytów na wiele lat.

Całkowity koszt pożyczki natomiast składa się z całkowitej kwoty pożyczki, czyli kapitału, powiększonej o wszystkie wcześniej wymienione elementy, takie jak m.in. prowizja czy oprocentowanie.

Brak zrozumienia różnic między tymi pojęciami może być przyczyną kłopotów, ponieważ kredytobiorca  realnie spłaca cały koszt pożyczki,
a nie tylko pożyczoną kwotę.

Zabezpieczeniem dla klienta – oprócz fundamentalnej wiedzy o finansach – jest dokładna znajomość zawieranej umowy, w której ( zgodnie
z prawem ), muszą znaleźć się  wszystkie koszty dotyczące zobowiązania oraz informacja o całkowitym koszcie pożyczki.

Gwarancją bezpieczeństwa jest również wybór odpowiedniej instytucji finansowej  takiej jak Active Finance, w której klient może liczyć na rzetelne, fachowe doradztwo oraz jasno i zrozumiale brzmiącą umowę. Nie bez znaczenia jest  także fakt, że Active Finance podlega Komisji Nadzoru Finansowego, więc jest w pełni legalną i bezpieczną firmą.

ACTIVE FINANCE – OFERTA POŻYCZEK 

Pożyczka bez dodatkowych kosztów – czy jest to możliwe?

Rynek finansowy oferuje również pożyczki, w których jedynym dodatkowym kosztem jest wpłata np. jednego grosza w zakresie opłaty weryfikacyjnej. Tyle, ile pożyczyliśmy, oddamy np.  w przypadku chwilówki otrzymanej na 30 dni. Najczęściej pierwsza chwilówka w danej firmie udzielana jest bezpłatnie.

Jedynym warunkiem bezpłatnej pożyczki  jest terminowa spłata zobowiązania, w przeciwnym wypadku naliczane są wysokie odsetki.

  Jak wybrać pożyczkę pozabankową na raty?

Oferta Pożyczek